Join my ventures!

Följ med mig på Troed ventures!


Jag hoppas du vill följa med mig på min resa för att bättre förstå omvärlden. Jag vill diskutera med dig men jag vill också dela med mig av innehåll, tankar och modeller som annars varit förbehållet stora organisationer. Troed Ventures är mitt förslag till lösning på en uppdaterad och digitaliserad lärprocess. Du är väldigt välkommen!

Loops & Troed = Troed Ventures
Kompetensutvecklande lärande


Troed Ventures bygger på den digitala plattformen Loops, framtagen av Loops Education. Redan från början startar vi processer (Loopar!)  utifrån entreprenörskap, innovation, digitalisering och kompetens. Varje vecka fyller vi på med nytt material och varje månad startar vi en ny Loop. Du är medskapande - så materialet blir svar på, resultat av, och byggstenar för, ditt och alla andras lärande.

En gång i veckan håller jag en livesession över nätet för att fördjupa resonemang och förståelse inom varje Loop. 

Troed Ventures video

Titta på utdrag ur våra Loopar

Vad är en Loop?

Loop om digitalisering

Join Troed Ventures 

Du får tillgång till Troed Ventures, och alla Looparna, genom att teckna en prenumeration här nedan. Är du nyfiken på konceptet - men ännu inte beredd att hänga med på riktigt, så finns det ett gratis medlemskap. Då får du ett nyhetsbrev som regelbundet beskriver vad vi nyss gjort i våra Loopar.

Vill du ha mer personlig feedback på dina framsteg eller diskutera just din organisations utveckling så bokar vi en private session. Ett sådant möte genomför vi över nätet eller i den fysiska verkligheten.

Gratis medlemskap 

Som medlem får du tillgång till vår medlemsportal med lite material kring våra Loopar. Du får också ett regelbundet nyhetsbrev med uppdateringar kring aktuella ämnen.

 

149 kr/mån Troed Ventures 

Som venturist får du tillgång till Loops-portalen där allt material finns och där våra diskussioner och sessioner växer fram. Här lägger vi upp video, vi för samtal, vi ordnar en quizz då och då, vi bygger en Q&A och mycket mer.

Skräddarsydd Troed Ventures 

Vill du ha en genomgång av organisationens strategi för framtiden? Ett nytt perspektiv på ett avtalsförslag? Kompetensutveckling kopplad till verksamhetsutveckling? Eller en digital föreläsning? 

Så här funkar det...

Troed Ventures bygger på Loops, en plattform från Loops Education. Utifrån varje intressant frågeställning skapar vi en Loop. Den består i sin tur av hubbar där varje hub belyser, bearbetar och hanterar en aspekt av frågeställningen. Du tar dig igenom en Loop i din egen takt men det kan vara rimligt att låta det ta en eller ett par veckor.  Nu har vi startat Loopar inom tre områden: Digital kompetens, entreprenörskap och framtidens skola.

Hela Troed Ventures bygger på agilitet och iteration. Varje vecka fyller vi på hubbarna och varje månad startar vi en ny Loop. Hjälp oss gärna med förslag för nästa ämne! 

Dokument

Material i form av texter, böcker, nyhetsbrev och annat kommer att finnas i varje Loop.

Video

I varje hub finns en videoföreläsning som introducerar frågeställningen och ger nya perspektiv.

Q&A

Alla frågor som kommer upp i en Loop, och alla svar och resonemang som de resulterar i, bygger en gemensam Q & A som vi alla har tillgång till 

 

Dialog

Vi samtalar tillsammans, diskuterar och vrider och vänder på problem och frågeställningar som dyker upp.

Live sessions

Varje vecka kommer det att finnas en live session där jag pratar med de  deltagare som vill. Det är den enda delen av en Loop som är schemalagd och vi använder Zoom och Menti.

Quiz

Då och då kommer du att kunna testa dina nyvunna kunskaper och insikter i en quiz.

Vad säger våra kunder....

Jag har varit konsult och föreläsare i mer än 20 år. Under alla de åren har jag jobbat med stora och små organisationer, ideella, kommersiella och offentliga, i varje upptänklig bransch.  Läs lite om vad mina kunder säger om mitt bidrag till deras utveckling.

Jag värdesätter Troeds förmåga att både tänka fritt och stort, men också förmågan att utan hänsyn till konventionerna säga som det är. Ingen kommer vidare med smicker eller tillrättalagda sanningar, det är raka tuffa besked som förändrar verksamheter och skapar upplysning. Det är också vad Troed bidrar med​.

 

Carina Lundberg Uudelepp

Regiondirektör Region Stockholm

Troed kan som få sätta sig in i våra problemställningar, för att sedan koppla detta till dagens samhällsutveckling och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Att jobba ihop med Troed inspirerar alltid och det fungerar bäst när utmaningarna är som störst.

 

Gunnar Håkansson

Generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Troed vågar på ett nästintill provocerande sätt utmana traditionella tankemönster och förlegade strukturer för såväl hur företag organiserar sig som hur samhälls-utvecklingen i stort hanteras. För oss som jobbar med framtidens lärande och utbildning har hans tankar, insikter och kanske framförallt frågor varit ovärderliga för oss för att vi ska ta nästa steg

Raja Thoren

CEO Thorengruppen

Troed har en fantastisk förmåga att göra de stora frågorna begripliga och samtidigt väcka nyfikenhet att lära och förstå mer - två viktiga förutsättningar för att vi ska hänga med i den utveckling som händer både i vår närhet och i den stora världen. Genom en härlig mix av fakta, nya tankebanor och en stor portion humor skapar han en fortsatt diskussion även efter det att Troed lämnat rummet. Helt enkelt en grym estradör.

Marie Hallander-Larsson

HR-direktör Akademiska Hus

I snabba förändringstider retirerar många till det de redan gjort, kan och vet.


Troed har en unik förmåga att få åhörarna att reflektera över egna beteenden och tankar samt de konsekvenser som förnekande av förändringsbehov kan leda till.

Med humor och hjärta når han många.

Gunilla Svensson

VD, Dina Försäkringar

Troed är en mästare på att navigera i det komplexa, provocera och göra en uppmärksam på vardagens diken samt ge lust och kraft för att ta sig an framtiden. En framtid som redan är här. Att inspireras av Troed är härligt och roligt, att förstå, att upptäcka, att omsätta och omorientera i sin vardag, kräver något extra. Troed både berättar och vägleder. Det är svårt, det är roligt och det är definitivt värt det.

Jörgen Fransson

HR-direktör Helsingborgs Stad

Vem är

Troed Troedson

Future analyst


Jag startade Troed Ventures utifrån min övertygelse om att vi faktiskt inte kan använda våra gamla erfarenheter för att förstå framtiden. Tvärtom är vana och självklara sanningar våra största hinder. 

 

Men inte bara det, vi kan inte heller använda våra gamla arbetsmetoder.

 

Troed Ventures är ett sätt att lära mig själv och att dela med mig av mina kunskaper som jag fått under alla år, först som chef i Helsingborgs Stad och därefter som konsult i över 20 år. Jag  har arbetat med många av våra stora företag och organisationer kring ledning,framtidsfrågor och kompetensutveckling.​
 

Nu lär vi oss tillsammans, på nya sätt!

 

 

0
0
DAYS
0
0
HOURS
0
0
MINUTES
0
0
SECONDS

KONTAKTA OSS


TELEFON

0705-867288

ADRESS

Eslöv

Paradigmmäklarna i Sverige AB