Följ med mig

Troed Troedson

på mina ventures

 

 

 

 

 

Gratis medlemskap

Live

Venturist

Anytime & Discussion

  • Live

    Tillgång till alla sessioner live

  • Anytime

    Tillgång till alla inspelade Masteclass, när och var du vill

  • Discussion

    Delta i inspirerande och lärande samtal med Troed och andra

Skola

Ledarskap

Digital Kompetens

Entreprenörskap

Arbete

Organisation

Vem är

Troed Troedson

Jag startade Troed Ventures utifrån min övertygelse om att vi faktiskt inte kan använda våra gamla erfarenheter för att förstå framtiden. Tvärtom är vana och självklara sanningar våra största hinder. 

 

Men inte bara det, vi kan inte heller använda våra gamla arbetsmetoder.

 

Troed Ventures är ett sätt att både lära mig själv, och att dela med mig av mina kunskaper som jag fått under mitt yrkesliv, först som chef i Helsingborgs Stad och därefter som konsult i över 20 år. Jag  har arbetat med många av våra stora företag och organisationer kring ledning,framtidsfrågor och kompetensutveckling men det finns massor kvar att upptäcka och jag gör det gärna tillsammans med dig.

Vill du veta mera?

Kontakta mig!

Eslöv, Sverige