Vem är

Troed Troedson

Föreläsare, författare, konsult


Om mig

Vad gör jag?

Analoga föreläsningar

Jag föreläser om framtid, digitalisering, innovation, kompetens, utbildning, ledarskap och förändring. Från små grupper till stora arenor. 

Digitala föreläsningar

Mina digitala föreläsningar sker från min studio och är interaktiva och gör deltagarna aktiva på ett sätt som de analoga föreläsningar inte kan. 

Konsult

Jag bistår organisationer med modeller och analyser, oftast i ett förändringsarbete. Jag sitter även i flera styrelser.

Författare

Jag har skrivit flertalet böcker, allt från IT i skolan till Innovation i organisationer. Förutom det skriver jag även artiklar och rapporter. 

Digitala

Interaktiva sessioner 

 • Digitala möten och föreläsningar

  Mina interaktiva sessioner sker på Zoom, Skype, Google Meet eller Microsoft Teams. Mitt upplägg brukar börja med en föreläsning av mig. Under tiden sker interaktionen via chatten. Jag använder Menti för att ställa frågor och få feedback från publiken. Det finns även möjligheter för er att ställa frågor och vidareutveckla diskussioner. 

 • Föreläsning

  Förslag på ämnen: Digitalisering, Framtiden i en föränderlig värld, Ledarskap i förändring, Nya kompetenser och kunskaper i en ny tid.

 • Mentimeter

  Mentimeter är en tjänst som skapar interaktiva möten. I realtid får jag feedback på publiken vilket skapar ett mycket mer interaktiv möte. 

 • Chat

  Jag uppmuntrar interaktivitet i chatten vilket skapar nyfikenhet hos publiken och en möjlighet för mig att svara på frågor direkt.

 • Interaktioner

  I mindre grupper sker ett mer interaktivt möte där vi samtalar kring en problemföreställning. 

Live

Föreläsningar & möten

Framtiden kom väldigt plötsligt

Med Corona kom en väldig massa besvär och bekymmer. Men det blev också en katalysator för omställning. I många fall en omställning som ändå hade hänt, men långsammare. Distansmöten, minskat resande, virtuella organisationer, digitalisering, prioritering och nya former för arbete.
 

Digitalisering eller Datorisering

Nu gäller det för ledningar och ledare att inte bara hänga med utan att faktiskt leda. Och för att göra det måste vi förstå vad digitalisering egentligen är – och hur vi skiljer det från datorisering. Datorisering är det vi hittills gjort, att överföra arbetsformer, mötesformer, processer och verksamhet till datorer och datanät. Digitalisering är något helt annat. 

Vad ska vi leva på?

Det finns många skäl till att öka innovationstakten. Klimatfrågan, flyktingströmmar, värdeförskjutningar, digitalisering och globalisering förändrar landskapet vi lever i. De verksamheter och professioner som fungerade utmärkt 1980 kan ibland få svårt att göra sig gällande 2021. 

Kompetent i en ny tid

Vad innebär det att vara kompetens och inte bara kunnig i en ny värld. När villkoren har förändras över en kort tid är lätt att bli både bestört och bekymrad. Men i en ny tid finns det alla förutsättningar att faktiskt göra något helt nytt och bli kompetens igen.

 

Vad säger mina

Kunder

Jag värdesätter Troeds förmåga att både tänka fritt och stort, men också förmågan att utan hänsyn till konventionerna säga som det är. Ingen kommer vidare med smicker eller tillrättalagda sanningar, det är raka tuffa besked som förändrar verksamheter och skapar upplysning. Det är också vad Troed bidrar med​.

Carina Lundberg Uudelepp

Regiondirektör Region Stockholm


Troed vågar på ett nästintill provocerande sätt utmana traditionella tankemönster och förlegade strukturer för såväl hur företag organiserar sig som hur samhälls-utvecklingen i stort hanteras. För oss som jobbar med framtidens lärande och utbildning har hans tankar, insikter och kanske framförallt frågor varit ovärderliga för oss för att vi ska ta nästa steg

Raja Thoren

CEO Thorengruppen


I snabba förändringstider retirerar många till det de redan gjort, kan och vet. Troed har en unik förmåga att få åhörarna att reflektera över egna beteenden och tankar samt de konsekvenser som förnekande av  f örändringsbehov kan leda till. Med humor och hjärta når han många.

Gunilla Svensson

VD, Dina försäkringar

Några sätt att

Kontakta mig

+46705867288

Eslöv